FxCraft Infobar

FxCraft Infobar
 • Dzienny ruch cen
 • Czas ostatniego kwotowania
 • Swapy
 • Spread
Pobierz i wypróbuj

Wskaźnik rysuje pasek informacyjny w prawym górnym rogu ekranu zawierający informacje o:

FxCraft Infobar

 • zakresie wczorajszego dziennego ruchu cen.
 • zakresie dziennego ruchu cen.
 • czasie ostatniego kwotowania.
 • swapie dla pozycji długiej.
 • swapie dla pozycji krótkiej.
 • wartości ticku.
 • spreadzie.
 • stop levelu.

Licencja FxCraft Infobar

Instalacja i konfiguracja  

Instalacja: Wskaźnik umieszczamy w podkatalogu /experts/indicators katalogu MetaTradera.

Opis parametrów:

 • margin – określa margines z prawej strony (aby etykiety nie zasłaniały nazwy EA).

Podziel się ze znajomymi:

 • Facebook