FxCraft JForex Pipsometer

FxCraft JForex Pipsometer
  • Liczba otwartych zleceń
  • Stan wszystkich pozycji
  • Zabezpieczona liczba pipsów
  • Zrealizowana liczba pipsów
Pobierz i wypróbuj

Wskaźnik pokazuje bilans obecnie otwartych pozycji. Wyświetla on w prawym górnym rogu okna informacje takie jak:

  • Liczba otwartych zleceń long oraz jaka jest sumaryczna wielkość tych pozycji.
  • Liczba otwartych zleceń short oraz jaka jest sumaryczna wielkość tych pozycji.
  • Stan sumaryczny wszystkich pozycji (w pipsach oraz w walucie konta).
  • Zabezpieczoną liczbę pipsów – tj. liczbę pipsów zysku/straty w przypadku realizacji stop lossów. (np. jeśli pozycja jest na +70 pipsów z trailing stopem na 20 pipsów, to zabezpieczona liczba pipsów wynosi 50).
  • Zrealizowaną liczbę pipsów – zysk/strata w pipsach oraz w walucie konta z wszystkich zamkniętych w bieżącym dniu pozycji.

Wskaźnik działa jako strategia i tak go uruchamiamy.

Licencja FxCraft JForex Pipsometer

Instalacja i konfiguracja  

Instalacja:

Pobrany plik programu najwygodniej wgrać do katalogu …/Moje Dokumenty/JForex/Strategies.

Następnie na platformie JForex otwieramy zakładkę Strategii poprzez Narzędzia -> Strategie (Tool -> Strategies).

W zakładce Strategii otwieramy pobrany wcześniej plik programu.

Teraz możemy uruchomić FxCraft Pipsometer (JForex).

Podziel się ze znajomymi:

  • Facebook