FxCraft Volume Levels

FxCraft Volume Levels
 • Poziomy wsparcia i oporu
 • Łączy wolumen z ceną
 • Osobny wolumen dla cen Ask i Bid
 • Histogram rysujemy na wybranym przedziale czasowym
Pobierz i wypróbuj
Kup licencję

FxCraft Volume Levels jest bardzo użytecznym wskaźnikiem, który w przejrzysty sposób pokazuje wolumen (zarówno popyt jak i podaż) odpowiadający poszczególnym cenom. Wolumen badany jest na zadanym odcinku czasowym, a także naliczany jest w czasie rzeczywistym.

FxCraft Volume Levels 01Przy pomocy wskaźnika możemy odczytać istotne informacje, których nie dostarczają istniejące już narzędzia. Wskaźnik doskonale odzwierciedla po jakich cenach zostały zawarte istotne transakcje na duże kwoty. Dzięki temu natychmiast widzimy jak zachowują się duże pieniądze. W naturalny sposób wyznacza nam to poziomy wsparcia i oporu. Są to istotne informacje pozwalające podejmować rozsądne decyzje podczas tradingu.

Licencja FxCraft Volume Levels

Cechy produktu  

Wskaźnik rysowany jest bezpośrednio na wykresie cenowym w formie poziomego histogramu. Długość każdego słupka odpowiada wielkości wolumenu zawartych transakcji po danej cenie. Na każdym poziomie mamy słupek czerwony dla wolumenu po cenie Bid oraz zielony dla wolumenu po cenie Ask.

FxCraft Volume Levels 02Ponadto na histogramie rysowana jest średnia ruchoma o wybranym okresie z wartości wolumenu osobno dla cen Bid oraz Ask. W wyliczonych maksimach lokalnych rysowane są poziome linie, aby wyraźnie zaznaczyć w okolicy jakiej ceny wolumen był lokalnie największy. Możemy zadać minimalny dystans między rysowanymi maksimami.

Rysowany wolumen badany jest z każdego ticku, zatem wskaźnik jest bardzo dokładny i rzetelnie odzwierciedla rzeczywistość.

FxCraft Volume Levels nie tylko rysuje histogram na podstawie danych historycznych począwszy od zadanej daty, ale także uaktualnia wielkości słupków w czasie rzeczywistym czerpiąc dane z nadchodzących ticków.

Przy starcie wskaźnika ustalamy datę startową (parametr „Start time”) określającą od kiedy wskaźnik ma ściągnąć dane, na podstawie których narysuje histogram. Histogram będzie uaktualniany wraz z nadchodzącymi tickami w czasie rzeczywistym.

Jeżeli ustawimy datę startową późniejszą niż obecna godzina , wskaźnik zacznie rysować histogram tylko na podstawie danych, które będą przychodzić w czasie rzeczywistym.

Należy zwrócić uwagę, że wskaźnik ten działa jako strategia, gdyż Dukascopy nie dostarcza wskaźnikom wymaganych tutaj danych. W związku z tym wskaźnik uruchamia się w oknie z wybranym instrumentem. Jeżeli mamy kilka otwartych okien z tym samym instrumentem wtedy strategia uruchamia się tylko w jednym oknie (zawsze tym samym). Niestety nie ma możliwości wyboru tego okna (ograniczenia na platformie Dukascopy).

Jeśli chcemy narysować histogram bazujący na dużej ilości danych, to po uruchomieniu wskaźnika, w zależności od łącza internetowego, ściągnie danych może chwilę potrwać.

Instalacja i konfiguracja  

Instalacja:

Pobrany plik programu najwygodniej wgrać do katalogu …/Moje Dokumenty/JForex/Strategies.

Następnie na platformie JForex otwieramy zakładkę Strategii poprzez Narzędzia -> Strategie (Tool -> Strategies).

W zakładce Strategii otwieramy pobrany wcześniej plik programu.

Teraz możemy uruchomić FxCraft Price Laddera.

Opis parametrów:

 • Instrument – para walutowa na której wykresie będzie rysowany wskaźnik.
 • Shift to the right from the base – odległość w jakiej od obecnej świeczki będzie rysowana podstawa histogramu.
 • Scale (volume per bar) – skala histogramu. Określa ile wolumenu przypada na długość słupka równą szerokości jednej świeczki.
 • Start time – data od której będą pobrane dane tickowe potrzebne do narysowania histogramu. Data nie może być zbyt odległa, ponieważ wielkość danych będzie za duża i pobieranie się nie powiedzie (ograniczenia Dukascopy).
 • MA Period – okres średniej rysowanej na podstawie histogramu.
 • Min distance between Max Levels – minimalna odległość pomiędzy liniami wyznaczającymi lokalne maksima.
 • Opacity – przezroczystość histogramu (skala od 0 do 1).

Dziennik zmian  

Wersja 1_06:

Istotnie zoptymalizowano szybkość działania narzędzia.

Dodano możliwość wyboru kolorów.

Kup licencję na: FxCraft Volume Levels

Rodzaj licencji Cena w PLN
Licencja na 1 miesiąc 30
Licencja na pół roku 150
Licencja na 1 rok 280
Licencja bezterminowa 500
Wersja testowa 0 Pobierz i wypróbuj

Podziel się ze znajomymi:

 • Facebook