Rysowanie obiektów w oknie wykresu na platformie JForex (Dukascopy)

Często chcielibyśmy narysować różnego rodzaju obiekty (linie, tekst) w oknie z wykresem – na przykład poziomą linię na wysokości zadanej ceny lub na bieżąco wyświetlać aktualny spread. Najwygodniej w takiej sytuacji napisać krótką strategię, która będzie nam rysowała takie obiekty.

Na początku należy odwołać się do okna (chart), w którym chcemy narysować obiekt. Jeżeli chcemy aby było to okno instrumentu EURUSD robimy to następująco:

IChart chart = context.getChart(Instrument.EURUSD);

Metoda ta zwraca nam arbitralnie wybrane okno z podanym instrumentem. Jeśli mamy kilka otwartych okien z tym samym instrumentem wtedy zwarcane jest jedno z nich, ale zawsze to samo. Niestety nie możemy zdecydować które okno ma być zwrócone.

Możemy także pobrać wszystkie okna z podanym instrumentem poprzez metodę:

IContext.getCharts(Instrument.EURUSD)

lub nawet wszystkie okna otwarte na platformie niezależnie od instrumentu poprzez metodę:

IContext.getCharts()

Teraz na obiekcie chart możemy wywołać metodę

IChart.getChartObjectFactory()

zwracającą nam obiekt IChartObjectFactory na którym możemy wywołać już metodę tworzącą nam wybrany obiekt na wykresie. Na przykład, aby narysować poziomą linię w metodzie onTick wystarczy napisać:

IChartObject bidLine = chart.getChartObjectFactory().createHorizontalLine("HorizontalLine", tick.getBid());

W argumentach podajemy, w zależności od rodzaju obiektu (unikatową nazwę_klucz, współrzędne na wykresie (czas, cena))

Teraz możemy także zmienić kolor takiej linii:

bidLine.setColor(Color.GRAY);

Na obiekcie typu IChartObject możemy wywoływać wiele innych metod. Pełen spis metod znajduje się pod linkiem: IChartObject

Poniżej zamieszam jeszcze kod strategii, która rysuje w oknie wybranego instrumentu linie poziome ask i bid oraz dodatkowo wypisuje aktualny spread (różnica pomiędzy ceną ask i ceną bid):

package fxcraft;
import java.util.*;
import java.text.*;
import java.awt.*;
import com.dukascopy.api.*;

public class FxCraftAskBidLines implements IStrategy {
private IContext context;

@Configurable("Instrument:") 
public Instrument instrumentThis = Instrument.EURUSD; 
@Configurable("spread is visible:")
public boolean spreadVisible = true;
@Configurable("lines are visible:")
public boolean linesVisible = true;

public void onStart(IContext context) throws JFException {
this.context = context;
}

public void onAccount(IAccount account) throws JFException {
}

public void onMessage(IMessage message) throws JFException {
}

public void onStop() throws JFException {
IChart chart = context.getChart(instrumentThis);
if(chart != null){
chart.remove("BidLine");
chart.remove("AskLine");
chart.remove("SpreadABL");
}
}

public void onTick(Instrument instrument, ITick tick) throws JFException {
if(instrument!=instrumentThis) return;
IChart chart = context.getChart(instrument);
if (chart != null){
long nowTime = tick.getTime();
double tickBid = tick.getBid();
double tickAsk = tick.getAsk();
double pipValue = instrument.getPipValue();
double spread = NormalizeDouble((tickAsk - tickBid)/pipValue, 1);
long timeInterval = chart.getSelectedPeriod().getInterval();
if(timeInterval<=0) timeInterval=5000;

if(linesVisible){
IChartObject bidLine = chart.getChartObjectFactory().createHorizontalLine("BidLine", tickBid);
bidLine.setVisibleInWorkspaceTree(false);
bidLine.setColor(Color.GRAY);
chart.add(bidLine);

IChartObject askLine = chart.getChartObjectFactory().createHorizontalLine("AskLine", tickAsk);
askLine.setVisibleInWorkspaceTree(false);
askLine.setColor(Color.GRAY);
chart.add(askLine);
}else{
IChart chart1 = context.getChart(instrumentThis);
if(chart1 != null){
chart1.remove("BidLine");
chart1.remove("AskLine");
}
}
if(spreadVisible){
IChartObject spreadNumber = chart.getChartObjectFactory().createLabel("SpreadABL", nowTime + timeInterval, tickBid);
spreadNumber.setVisibleInWorkspaceTree(false);
spreadNumber.setColor(Color.BLUE);
spreadNumber.setText(Double.toString(spread), new Font(Font.SANS_SERIF, Font.BOLD, 12));
chart.add(spreadNumber);
}else{
IChart chart2 = context.getChart(instrumentThis);
if(chart2 != null){
chart2.remove("SpreadABL");
}
}
}
}

public void onBar(Instrument instrument, Period period, IBar askBar, IBar bidBar) throws JFException {
}

double NormalizeDouble(double operand, int miejcsa) {
String wzor = "0.0";
for(int i=1;i<miejcsa;i++){
if(i==miejcsa-1) wzor += "#";
else wzor += "0";
}
DecimalFormat applydeci = new DecimalFormat(wzor);
Double result = new Double(applydeci.format(operand).replace(',', '.')).doubleValue();
return(result);
}
}

Podziel się ze znajomymi:

Prześlij nam swoje uwagi

[contact-form-7 404 "Not Found"]
  • Facebook