FxCraft Better Volume

FxCraft Better Volume
 • Wykorzystuje wolumen
 • Koloruje świeczki
 • Dostępny w dwóch wersjach
 • Podział na wolumenu na ceny Ask i Bid
Pobierz i wypróbuj
Kup licencję

BetterVolume to powszechnie znany wskaźnik wolumenowy.

FxCraft Better Volume

 

 

 

Wykorzystuje on zależności między zakresem świecy (różnica między High i Low) a wartością wolumenu.

Licencja FxCraft Better Volume

Cechy produktu  

We wskaźniku Better Volume mamy możliwość wyboru wersji tego wskaźnika (wersja vN oraz wersja vW):

BetterVolume_vN wyróżnia 6 typów słupków wolumenu oraz odpowiadających im świec cenowych (opcjonalnie). Typy te są następujące:

 • ClimaxBar
  Słupek tego typu oznacza wysoki wolumen i dużą zmianę ceny. Rysujemy go kolorem czerwonym.
  ClimaxBar jest rysowany jeśli wartość iloczynu wolumenu i zakresu świecy jest największa spośród ostatnich 20 barów (wartość tę można zmieniać).
  Pojawienie się formacji ClimaxBar na świecy rosnącej świadczy o  wystąpieniu jednej z trzech sytuacji:

  • początek trendu wzrostowego
  • koniec trendu wzrostowego
  • korektę podczas trendu spadkowego

  Pojawienie się formacji ClimaxBar na świecy spadkowej świadczy o wystąpieniu jednej z trzech sytuacji:

  • początek trendu spadkowego
  • koniec trendu spadkowego
  • korektę podczas trendu wzrostowego
 • ChurnBar
  Słupek tego typu oznacza wysoki wolumen i małą zmianę ceny. Rysujemy go kolorem zielonym.
  ChurnBar jest rysowany jeśli wartość ilorazu wolumenu i zakresu świecy jest największa spośród ostatnich 20 świec (wartość tę można zmieniać).
  Jego pojawienie się oznacza koniec trendu lub miejsce w którym warto zamknąć pozycję (jako zawahanie się trendu).
 • ClimaxChurnBar
  Słupek tego typu jest rysowany jeśli spełnione są warunki ClimaxBar oraz ChurnBar. Rysujemy go kolorem magenta.
 • LowChurnBar
  Słupek tego typu oznacza niski wolumen i dużą zmianę ceny.  Rysujemy go kolorem  niebieskim.
  LowChurnBar jest rysowany jeśli wartość ilorazu wolumenu i zakresu świecy jest najmniejsza spośród ostatnich 20 barów (wartość tę można zmieniać).
  Jego pojawienie się oznacza zmiany spekulacyjne czyli „oszukane”. Zatem trend najprawdopodobniej zmieni kierunek.
 • LowBar
  Słupek tego typu oznacza niski wolumen. Rysujemy go kolorem żółtym.
  LowBar jest rysowany jeśli wartość wolumenu jest najmniejsza spośród ostatnich 20 barów (wartość tę można zmieniać).
  Jego pojawienie się oznacza koniec trendu lub korektę w trendzie.
 • Jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony to słupki są szare. Dodatkowo, na słupkach wolumenu rysowana jest ich eksponencjalna średnia ruchoma z 20 świec (wartość tę można zmieniać).

BetterVolume_vW wyróżnia 6 typów słupków wolumenu oraz odpowiadających im świec cenowych (opcjonalnie). Typy te są następujące:

 • ClimaxBarUp
  Słupek tego typu oznacza wysoki wolumen i dużą zmianę ceny na świecy wzrostowej.  Rysujemy go kolorem czerwonym.
  ClimaxBarUp jest rysowany jeśli wartość iloczynu wolumenu i zakresu świecy rosnącej jest największa spośród ostatnich 20 barów (wartość tę można zmieniać).
  Jego pojawienie się świadczy o wystąpieniu jednej z trzech sytuacji:

  • początek trendu wzrostowego
  • koniec trendu wzrostowego
  • korektę podczas trendu spadkowego
 • ClimaxBarDown
  Słupek tego typu oznacza wysoki wolumen i dużą zmianę ceny na świecy spadkowej. Rysujemy go kolorem niebieskim.
  ClimaxBarDown jest rysowany jeśli wartość iloczynu wolumenu i zakresu świecy malejącej jest największa spośród ostatnich 20 barów (wartość tę można zmieniać).
  Jego pojawienie się świadczy o wystąpieniu jednej z trzech sytuacji:

  • początek trendu spadkowego
  • koniec trendu spadkowego
  • korektę podczas trendu wzrostowego
 • ChurnBar
  Słupek tego typu oznacza wysoki wolumen i małą zmianę ceny. Rysujemy go kolorem zielonym.
  ChurnBar jest rysowany jeśli wartość ilorazu wolumenu i zakresu świecy jest największa spośród ostatnich 20 barów (wartość tę można zmieniać).
  Jego pojawienie się oznacza koniec trendu lub miejsce w którym warto zamknąć pozycję (jako zawahanie się trendu).
 • ClimaxChurnBar
  Słupek tego typu jest rysowany jeśli spełnione są warunki ClimaxBar oraz ChurnBar. Rysujemy go kolorem magenta.
 • LowBar
  Słupek tego typu oznacza niski wolumen. Rysujemy go kolorem żółtym.
  LowBar jest rysowany jeśli wartość wolumenu jest najmniejsza spośród ostatnich 20 barów (wartość tę można zmieniać).
  Jego pojawienie się oznacza koniec trendu lub korektę w trendzie.
 • Jeśli żadne z powyższych warunków nie jest spełniony to słupki są szare. Dodatkowo na słupkach wolumenu rysowana jest ich eksponencjalna średnia ruchoma z 20 świec (wartość tę można zmieniać).

Instalacja i konfiguracja  

Instalacja:

Pobrany plik programu najwygodniej wgrać do katalogu …/Moje Dokumenty/JForex/Indicators.

Następnie na platformie JForex na wybranym wykresie dodajemy własny wskaźnik poprzez wybranie go w oknie dialogowym.

Konfiguracja:

 • lookback: liczba barów wstecz, które brane są pod uwagę przy wyliczaniu największych i najmniejszych wartości (domyślna wartość 20).
 • useTrueRange: wartość 1 oznacza, że przy wyliczaniu range (zakresu świecy) brane jest pod uwagę zamknięcie poprzedniej świecy, wartość 0 oznacz, że nie jest brane pod uwagę zamknięcie poprzedniej świecy.
 • version: wartość 1 oznacza, że wybraliśmy wersję vW wskaźnika, wartość 0 oznacza, że wybraliśmy wersję vN wskaźnika.
 • możliwość wyboru kolorów barów wolumenu.
 • Wskaźnik składa się z dwóch plików. Jeden rysuje histogram na dole okna z wykresem, drugi koloruje świeczki.

Kup licencję na: FxCraft Better Volume

Rodzaj licencji Cena w PLN
Licencja na 1 miesiąc 15
Licencja na pół roku 60
Licencja na 1 rok 100
Licencja bezterminowa 200
Wersja testowa 0 Pobierz i wypróbuj

Podziel się ze znajomymi:

 • Facebook