FxCraft JForex Copier

FxCraft JForex Copier
  • Szybkość kopiowania zleceń
  • Niezawodność
  • Możliwość kopiowania wiele do wielu
  • Możliwość kopiowania zleceń na/z MT4
Pobierz i wypróbuj
Kup licencję

Narzędzie służy do kopiowania zleceń pomiędzy rachunkami na platformach JForex (Dukascopy).

Jest ono kompatybilne z naszą kopiarką FxCraft MT4 Copier dzięki czemu można kopiować zlecenia pomiędzy JForex i MT4.

Kopiarka składa się z dwóch plików: FxCraftMaster (Master) oraz FxCraftSlave (Slave).

Mastera uruchamiamy na rachunku, z którego chcemy kopiować zlecenia, natomiast Slavea na rachunku, na który mają być kopiowane zlecenia.

Produkt zawiera wszystkie niezbędne opcje potrzebne do zarządzania kopiowanymi zleceniami. Jednocześnie jest prosty i intuicyjny w obsłudze.

Dodatkowo charakteryzuje się wyjątkowo krótkim czasem procesu kopiowania zleceń.

Narzędzie można używać na platformie JForex jako Strategię lub jako Plugin.

 

Licencja na FxCraft JForex Copier przypisana jest do rachunku brokerskiego Dukascopy (i działa tylko na nim). Licencja wymagana jest tylko przez Mastera. Slave może być uruchomiony na dowolnej ilości różnych rachunków. Każde nasze narzędzie można wypróbować za darmo przez 10 dni. Pobierz i wypróbuj! 

Licencja FxCraft JForex Copier

Cechy produktu  

Master:

Mastera uruchamiamy na rachunku bazowym, czyli tym, z którego chcemy kopiować zlecenia.

Podstawowym parametrem jest numer portu (np 12987). Ten sam numer portu należy wpisać w Salvie, aby wiedział, od którego Mastera kopiować zlecenia.

Można uruchomić kilka Masterów z różnymi numerami portu oraz kilka Slavów, podłączając ich do wybranych Masterów.

W parametrze „Copy order only with prefix” można wybrać  prefiks zleceń, które Master może kopiować. Prefiks brany jest z etykiety zlecenia (np. FxCraft Manual Trader domyślnie ma zadany prefiks FMT). Master będzie przekazywał zlecenia tylko z zadanym prefiksem. Jeśli zostawimy puste miejsce to będą kopiowane wszystkie zlecenia.

Slave:

Slavea uruchamiamy na rachunku, na który mają być kopiowane zlecenia. Jeżeli na jednym rachunku uruchomimy kilka Slaveów, każdy powinien mieć inną wartość w parametrze „Slave Label”.

„Slippage” ustala z jakim dopuszczalnym przesunięciem może zostać skopiowane zlecenie. Jeśli przesunięcie będzie większe, zlecenie zostanie odrzucone.

Kopiarka pozwala na cztery warianty kopiowania wielkości zleceń:

  1.  „AsInMaster” – wielkość kopiowanego zlecenia taka jak u Mastera.
  2. „SetSelfSize” – wielkość kopiowanego zlecenia zadana ręcznie na stałe w parametrze „Self lot size”.
  3.  „PercentageOfRisk” – wielkość kopiowanego  zlecenia będzie wyliczona w taki sposób, aby przy zamknięciu pozycji na Stop Lossie nie stracić więcej niż zadany procent kapitału. Wartość wyliczona będzie według wzoru:  (Balance*Risk-commission)/(SL*PipValue).Procent kapitału zadajemy w parametrze „Risk [%]”, natomiast kapitał zadajemy w parametrze „Equity to count risk” lub jeśli wpiszemy 0, wtedy do wyliczeń brany jest kapitał konta.Uwaga: aby można było przeprowadzić opisane obliczenia, kopiowane zlecenie musi posiadać StopLoss. Jeśli go nie posiada, wtedy zlecenie będzie kopiowane z wielkością lota zadaną w parametrze „Self lot size”.
  4.  „RatioOfMaster” – wielkość kopiowanego zlecenia jak u Mastera, ale przemnożona przez stałą zadaną w parametrze „Lot size Ratio of Master” (np. 0.5 – wtedy kopiowane zlecenia będą dwa razy mniejsze). Wielkości kopiowanych zleceń przemnożone przez zadaną wartość są zaokrąglane do najbliższej możliwej wartości.

Parametr „How long re-submit order after REJECT [s]:” określa przez ile sekund narzędzie ma ponawiać odrzucone kopiowane zlecenie. Zlecenie może być odrzucone np. z powodu za dużego przesunięcia cenowego (slippage).

Kopiarka daje też możliwość kopiowania zleceń oczekujących jako zlecenia natychmiastowe (at market). Wtedy zlecenia oczekujące nie są kopiowane, a dopiero w momencie wejścia zlecenia oczekującego w rynek u Mastera, zlecenie  jest kopiowane jako natychmiast otwarte. Opcję tę włączamy przy użyciu parametru „Copy Pending like @MKT”.

W parametrze „Master’s Port” ustawiamy numer portu, na którym działa Master, od którego chcemy kopiować zlecenia.

W parametrze „Master’s IP:” wpisujemy adres IP, na którym działa Master. Jeśli MasteraSlavea uruchamiamy na tym samym komputerze, należy wpisać „localhost”. Jeśli Master działa na innym komputerze (na przykład w sieci domowej), trzeba wpisać odpowiedni adres IP komputera, na którym działa Master. Powinien to być stały adres IP.

Kopiowanie pomiędzy JForex i MT4:

Kopiarka FxCraft JForex Copier jest kompatybilna z naszą kopiarką FxCraft MT4 Copier dzięki czemu można kopiować zlecenia pomiędzy JForex i MT4.

Aby Kopiować zlecenia z JForex na MT4 wystarczy pobrać produkt FxCraft MT4 Copier i na platformie MT4 używać tylko FxCraftMT4Slave, a na JForex Mastera z produktu FxCraft JForex Copier.

Nie trzeba wtedy wykupować osobnej licencji ponieważ licencja dotyczy zawsze pliku Master, a Slave jest darmowy.

Podobnie jeśli chcemy kopiować zlecenia z MT4 na JForex wystarczy wykupić licencję na FxCraft MT4 Copier, natomiast FxCraft JForex Slave można używać za darmo.

Aby kopiować zlecenia między platformami JForex i MT4 wystarczy w obu narzędziach wpisać ten sam port.

Instalacja i konfiguracja  

Rozpakowujemy pobrane archiwum. Znajdziemy tam dwie wersje programu do uruchomienia jako Strategia lub jako Plugin.

Plik Strategii najwygodniej wgrać do katalogu …/Moje Dokumenty/JForex/Strategies, natomiast plik Plugin do …/Moje Dokumenty/JForex/Plugins

Następnie, aby uruchomić program jako strategię na platformie JForex otwieramy zakładkę Strategii poprzez Narzędzia -> Strategie (Tool -> Strategies).

W zakładce Strategii otwieramy pobrany wcześniej plik programu. Jeśli jest to konto, które ma być Masterem, otwieramy plik FxCraftMasterStrategy. Jeśli jest to konto Slave, na które mają być kopiowane zlecenia otwieramy plik FxCraftSlaveStrategy.

Aby uruchomić program jako Plugin, w okienku „Workspace” klikamy prawym klawiszem myszy w „Plugins” i wybieramy „Attach”. Następnie jeśli jest to konto, które ma być Masterem, z okna dialogowego wybieramy plik FxCraftMasterPlugin. Jeśli jest to konto, które ma być Slave, z okna dialogowego wybieramy plik FxCraftSlavePlugin. Plugin uruchamiamy klikając na niego prawym klawiszem myszy i wybierając „Activate”.

Na wybranych kontach możemy teraz wystartować najpierw Mastera, a następnie Slavea.

FAQ  

Chciałbym kopiować zlecenia z jednego konta na kilka kont. Czy jest to możliwe?

Tak. Należy na koncie, z którego mają być kopiowane zlecenia uruchomić Mastera. Następnie uruchamiamy Slavea na kontach, na które chcemy kopiować zlecenia. Ważne, aby wpisać  w parametrach ten sam port, który został wpisany u Mastera.

Jak kopiować zlecenia z wielu kont na wiele kont?

Możemy uruchomić dowolną liczbę Masterów (tylko każdy musi mieć inny numer portu) oraz dowolną liczbę Slaveów, których przyporządkowujemy do wybranych Masterów poprzez odpowiedni numer portu.

Chciałbym dodać własną funkcjonalność do FxCraft JForex Copier. Czy jest to możliwe?

Jak najbardziej. Możemy dostosować FxCraft JForex Copiera do twoich indywidualnych potrzeb. Napisz do nas na zamowienia@fxcraft.biz, a wypracujemy rozwiązanie.

Dziennik zmian  

Wersja 1_03:

Wprowadzono zmiany pozwalające kopiować zlecenia, które są dostarczane za darmo przez dostawców sygnałów FX Community (Dukascopy).

Wersja 1_04:

Wprowadzono możliwość kopiowania zleceń odwrotnych (zamiast kupna – sprzedaż).

Wprowadzono możliwość używania kopiarki jako Pluginu na platformie JForex.

Poprawiono błędy dotyczące częściowego zamykania pozycji.

Wersja 1_05:

Wersja kompatybilna z naszym FxCraft MT4 Copier. Pozwala na kopiowanie zleceń pomiędzy rachunkami JForex -> MT4 oraz MT4 -> JForex !

Wprowadzono monitorowanie zleceń oczekujących oraz obejście błędów w Dukascopy.

Kup licencję na: FxCraft JForex Copier

Rodzaj licencji Cena w PLN
Licencja na 1 miesiąc 30
Licencja na pół roku 160
Licencja na 1 rok 290
Licencja bezterminowa 500
Wersja testowa 0 Pobierz i wypróbuj

Podziel się ze znajomymi:

  • Facebook