FxCraft Manual Trader for ForexClub

FxCraft Manual Trader for ForexClub
 • Szybkość wykonywania transakcji
 • Skróty klawiszowe
 • Rozbudowana funkcjonalność
 • Możliwość dostosowania do własnych potrzeb
Pobierz i wypróbuj
Kup licencję

Wersja tylko i wyłącznie dla klientów forexclub.pl

FxCraft Manual Trader for ForexClub to funkcjonalne i wygodne narzędzie do ręcznego handlowania na platformie JForex (Dukascopy).

FxCraft Manual Trader for ForexClubUsprawnia oraz przyspiesza ono wykonywanie wielu standardowych akcji, które normalnie zabierają nam często jakże niezbędny czas i narażają nas na pomyłki.

Znakomicie nadaje się do dynamicznego scalpingu, jak i też do tradycyjnego day-tradingu.

Świetnie sprawdza się w treningu, podczas jego uruchomienia jako Strategii w Testerze Historycznym.

Narzędzie powstało na bazie Luktom Manual Trader.

Licencja FxCraft Manual Trader for ForexClub

Cechy produktu  

 • Umożliwia handlowanie poprzez jedno kliknięcie myszą lub poprzez skróty klawiszowe (zlecenia @Market oraz oczekujące).
  Aby otworzyć zlecenie klikamy klawisz SELL(BUY) lub używamy zdefiniowanego skrótu klawiszowego. Jeżeli zaznaczone mamy pole „Pending”, to otwarte zostanie zlecenie oczekujące po wpisanej cenie. Aplikacja automatycznie wykrywa jakiego typu ma być zlecenie oczekujące (STOP lub LIMIT) w zależności od położenia obecnej ceny względem wpisanej ceny.
 • Osobne ustawienie dla długich i krótkich pozycji.
 • Automatycznie ustawiane stop loss oraz take profit na wybranych poziomach.
  Wartosć stop loss oraz take profit może być podana w pipsach lub jako zadana cena. Ponadto istnieje możliwość wyłączenia powyżesz opcjii.
 • Dynamicznie wyliczana wielkość pozycji. 
  Wielość pozycji wyliczana jest na podstawie procenta kapitału, który dopuszczamy jako maksymalną stratę, zadanej wartości stop loss oraz pobieranej prowizji (z uwzględnieniem 30% zniżki) wzoru: (Balance*Risk-commission)/(SL*PipValue).
  Dodatkowo możemy zadać kapitał, z którego wyliczany będzie procent ryzyka. Kapitał ten zadajemy w polu „Strategy equity”.
  Wielkość pozycji jest obliczana i wypisywana w polu „Amount” po kliknięciu klawisza „Calc” lub przy kliknięciu klawisza SELL/BUY. Aby wyłączyć tę opcję i grać stałą wielkością pozycji odznaczamy pole „Risk”.
 • Do każdej pozycji możliwość ustawienia Slippage.
 • Otwieranie pozycji pod warunkiem, że spread nie jest za duży.
  W polu „Max spread” ustalamy maksymalny spread, przy którym pozycja zostanie otwarta.
 • Możliwość zastosowania trailing stop oraz breakeven do otwartych przez program pozycji.
  Na starcie programu oraz w trakcie jego pracy możemy ustawić parametry dla trailing stop oraz break even.
  Dla traling stop ustawiamy ilość pipsów jaką ma zarobić pozycja, aby aktywować traling stop, liczbę pipsów oznaczającą na jaką odległość od ceny będzie podciągany stop loss oraz krok co ile pipsów będzie przesuwany Stop Loss.
  Dla Brake Even ustawiamy ilość pipsów jaką ma zarobić pozycja, aby aktywować Break Even oraz ilość pipsów w jakiej odległości od ceny otwarcia ustawić Stop Loss.
 • Zamykanie pozycji jednym kliknięciem lub skrótem klawiszowym.
  Mamy możliwość zamknięcia wszystkich otwartych krótkich(długich) pozycji klawiszem „Close Open Shorts”(„Close Open Longs) lub zdefiniowanym skrótem klawiszowym.
  Zamknięcie wszystkich oczekujących krótkich(długich) pozycji klawiszem „Close Pending Shorts”(„Close Pending Longs) lub zdefiniowanym skrótem klawiszowym.
  Zamknięcie wszystkich pozycji (krótkich, długich, otwartych i oczekujących) klawiszem „Close All” lub zdefiniowanym skrótem klawiszowym.
 • Możliwość edycji każdego zlecenia z osobna w dodatkowej tabeli zleceń, którą otwieramy poprzez Tools->Order Tab.
  Każde zlecenie z osobna można:

  • Zamknąć,
  • Częściowo zamknąć. Zamknięta część to zdefiniowany obok procent wielkości pozycji.
  • Zmodyfikować Stop Loss
  • Zmodyfikować Take Profit
  • Odwrócić zlecenie (opcja Reverse). Opcja ta zamyka wybrane zlecenie oraz otwiera zlecenie przeciwstawne o tej samej wielkości lota oraz SL i TP w pipsach równe SL i TP zamykanej pozycji.

FMTOrderTable

 • Dodatkowo wyświetlane są informacje:
  • Ilość otwartych pozycji z podziałem na krótkie i długie (wyświetlane są bezpośrednio przy klawiszach „SELL” oraz „BUY”).
  • Sumaryczny zysk/strata („Sum P/L”) w walucie konta oraz obok w nawiasie w pipsach. Jeśli otwarte jest więcej pozycji to wszystkie są brane pod uwagę i ilość zarobionych pipsów oznacza odległość w pipsach od uśrednionego breakEvena. Obie wartości biorą pod uwagę prowizje.
  • Sumaryczna wielkość pozycji („Amount”). Wielkość pozycji dotycząca krótkich pozycji jest ujemna, natomiast dotycząca długich pozycji jest dodatnia. Obok w nawiasie wyświetlana jest ilość wszystkich zleceń otwartych.
  • Na dole po prawej wyświetlany jest czas ostatniego ticka.
 • Parametr „Label” służy do definiowania zleceń, które mają być obsługiwane przez daną instancję programu. Dana instancja programu będzie obsługiwała tylko te zlecenia na danym instrumencie, które zostały otwarte z zadanym „labelem”.
 • Ponadto:
  • Możliwe jest ukrycie każdej części Manual Tradera z osobna.
  • Opcja odwracania pozycji. Przy otwieraniu pozycji długiej zamykane są wszystkie pozycje krótkie i na odwrót. Aby włączyć tę opcję należy zaznaczyć pole „Reverse position:”.

Instalacja i konfiguracja  

Rozpakowujemy pobrane archiwum. Znajdziemy tam dwie wersje programu do uruchomienia jako Strategia lub jako Plugin.

Plik Strategii najwygodniej wgrać do katalogu …/Moje Dokumenty/JForex/Strategies, natomiast plik Plugin do …/Moje Dokumenty/JForex/Plugins

Następnie, aby uruchomić program jako strategię na platformie JForex otwieramy zakładkę Strategii poprzez Narzędzia -> Strategie (Tool -> Strategies).

W zakładce Strategii otwieramy pobrany wcześniej plik programu i teraz możemy wystartować FxCraft Manual Tradera.

Aby uruchomić program jako Plugin, w okienku „Workspace” klikamy prawym klawiszem myszy w „Plugins” i wybieramy „Attach”, a następnie z okna dialogowego wybieramy plik Plugin programu. Plugin uruchamiamy klikając na niego prawym klawiszem myszy i wybierając „Activate”.

FAQ  

Chciałbym grać na kilku parach walutowych naraz. Jak to zrobić?

Należy na platformie JForex w zakładce Strategie otworzyć kilka instancji tego samego produktu (strategii). Wybieramy kilka razy ten sam plik.
Teraz możemy uruchomić każdą z instancji programu osobno, w każdej wybierając inną parę walutową.

Chciałbym dodać własną funkcjonalność do FxCraft Manual Tradera. Czy jest to możliwe?
Jak najbardziej. Możemy dostosować FxCraft Manual Tradera do twoich indywidualnych potrzeb. Napisz do nas na zamowienia@fxcraft.biz, a wypracujemy rozwiązanie.

Dziennik zmian  

Wersja 1_13:

Dodano możliwość definiowania własnych skrótów klawiszowych.

Możliwe kombinacje to: pojedynczy znak (np. „s”) lub kombinacja klawisza funkcyjnego (Ctrl, Alt, Shift) oraz pojedynczego znaku (np. Ctrl + s).

Wersja 1_14:

Dodano menu na górze programu. Najbardziej przydatne opcje w tym menu, to możliwość ukrywania wybranych funkcjonalności FMT.

Poprawiono i udoskonalono niektóre funkcjonalności.

Wersja 1_15:

Dodano tabelę ze zleceniami, w której można modyfikować każde zlecenie z osobna (Zamykać, częściowo zamykać, odwracać, zmieniać SL i TP). Tabelkę zleceń otwieramy poprzez Tools->Order Tab

Dodano  Trailing Stem do opcji Trailing Stop

Dodano możliwość edycji Trailing Stop oraz Brake Even bez zamykania programu. Poprzez Tools->Options

FxCraft Manual Trader w dwóch wersjach. Jako Strategia (tak jak do tej pory) lub jako Plugin.

Zmieniono procent zwrotu prowizji dla klientów FC do 20%.

Kup licencję na: FxCraft Manual Trader for ForexClub

Rodzaj licencji Cena w PLN
Licencja na 1 miesiąc 27
Licencja na pół roku 144
Licencja na 1 rok 269
Licencja bezterminowa 450
Wersja testowa 0 Pobierz i wypróbuj

Podziel się ze znajomymi:

 • Facebook