FxCraft Trend Catcher

FxCraft Trend Catcher
 • Oparty na dwóch średnich
 • Wskazuje ułożenie średnich
 • Rysuje kropki przy przecięciu średnich
 • Możliwość wyświetlenia alertu
Pobierz i wypróbuj

Wskaźnik rysuje linię, która przybiera odpowiedni kolor na podstawie wybić średniej ruchomej z kanału innej średniej ruchomej.

FxCraft Trend Catcher LineMówiąc bardziej obrazowo: rysujemy jakąś średnią ruchomą, wyznaczamy obszar +-N punktów od tej średniej. Jeśli druga średnia ruchoma opuści ten obszar to linia wskaźnika przybierze odpowiednio kolor niebieski dla wybicia w górę lub czerwony dla wybicia w dół. Kolor żółty stosowany jest gdy druga średnia znajduje się w obszarze kanału.

Dodatkowo wskaźnik rysuje kropki, aby ułatwić wizualną identyfikację zmian, jak również uprościć procedury odczytu dla EA korzystającego ze wskaźnika.

Licencja FxCraft Trend Catcher

Instalacja i konfiguracja  

Instalacja: Wskaźnik umieszczamy w podkatalogu /experts/indicators katalogu MetaTradera.

Opis parametrów:

 • ma_period_1 – okres pierwszej średniej.
 • ma_period_2 – okres drugiej średniej.
 • ma_shift_1 – przesunięcie drugiej średniej.
 • ma_shift_2 – przesunięcie drugiej średniej.
 • ma_price_1 – uwzględniana cena pierwszej średniej.
 • ma_price_2 – uwzględniana cena drugiej średniej.
 • ma_method_1 – metoda obliczania pierwszej średniej.
 • ma_method_2 – metoda obliczania drugiej średniej.
 • deviation – odległość krawędzi kanału od średniej.
 • show_dots – określa, czy pokazywać kropki wejścia.
 • show_also_notrade_dots – określa, czy pokazywać kropki dla powrotu średniej do kanału.
 • enable_alerts – określa, czy wyświetlać alerty przy zmianie koloru.

FAQ  

Czy istnieje możliwość zmiany średniej ruchomej na inną średnią?

Tak, w tym celu proszę pisać na zamowienia@fxcraft.biz.

Podziel się ze znajomymi:

 • Facebook