Regulamin

Informacje o firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.fxcraft.biz prowadzony jest przez firmę FxCraft Jan Jabłoński, z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Jana Kochanowskiego 5.  NIP 7343282510, REGON 122802908, e-mail: biuro@fxcraft.biz, telefon 692436167.

Definicje:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.fxcraft.biz, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie;

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayPal, DotPay lub innych systemów płatności on-line;

Postanowienia:

 1. Sklep prowadzi sprzedaż licencji na swoje produkty za pośrednictwem sieci Internet. Produkty, na które sprzedawana jest licencja, można pobrać ze strony internetowej Sklepu www.fxcraft.biz.
 2. Informacje na temat Sklepu zamieszczone są na stronie www.fxcraft.biz. Oferta przedstawiona przez Sklep na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.fxcraft.biz.
 4. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia odpowiedniego numeru lub loginu do konta brokerskiego, na którym będzie działał produkt, na który kupowana jest licencja.
 5. Podawany numer lub nazwa konta brokerskiego jest wykorzystywana wyłącznie do weryfikacji ważności zakupionej licencji.
 6. Na życzenie Klienta do zamówienia jest wystawiany rachunek.
 7. Wszystkie podawane ceny są cenami brutto.
 8. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 10. Aby sprawnie i bezpiecznie korzystać ze Sklepu należy mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową. Sklep najlepiej działa na przeglądarkach Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera.
 11. Płatność za produkt może być dokonywana przez Klienta na rachunek bankowy FxCraft Jan Jabłoński podany na stronie internetowej www.fxcraft.biz lub za pośrednictwem dostępnych na stronie sklepu płatności on-line. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 12. FxCraft Jan Jabłoński może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez FxCraft Jan Jabłoński jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 13. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym.
 14. Odstępując od umowy Klient jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje w jakich posiadanie wszedł podczas okresu używania produktu.
 15. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w pkt. 13, Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 14 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 16. Ponieważ produkty, na które sprzedawana jest licencja, służą między innymi do zawierania transakcji na rynkach finansowych lub wspierają takie transakcje, to  przed ich użyciem należy być w pełni poinformowanym o ryzyku i kosztach związanych z obrotem na rynkach finansowych, ponieważ jest to możliwie najbardziej ryzykowna forma inwestycji.
 17. FxCraft Jan Jabłoński nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe, czy inne poniesione w wyniku korzystania z produktów, na  które sprzedawana jest licencja, nawet jeśli straty wynikają z nieprawidłowego lub nieoczekiwanego działania produktu.
 18. FxCraft Jan Jabłoński nie ponosi odpowiedzialności za błędy, przerwy techniczne, brak notowań lub brak dostępu do brokera, u którego używany jest produkt, na który sprzedawana jest licencja.
 19. Firmę FxCraft Jan Jabłoński oraz Klienta obowiązuje umowa licencyjna zamieszczona przy każdym produkcie na stronie Sklepu internetowego www.fxcraft.biz.
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 21. Podczas składania zamówienia Klient musi zaakceptować regulamin oraz umowę licencyjną. W przeciwnym wypadku złożenie zamówienie nie jest możliwe.
 22. Akceptując regulamin Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje politykę prywatności oraz disclaimer zamieszczony na stronie Sklepu www.fxcraft.biz.
 23. Podmiot prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 24. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.fxcraft.biz i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 25. Podmiot prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. O planowanej zmianie FxCraft Jan Jabłoński poinformuje na stronie internetowej Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 • Facebook