Disclaimer

Handlowanie walutami na rynku Forex z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego obarczone jest wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wysoki stopień lewarowania może działać zarówno na korzyść, jak i przeciwko Inwestorowi. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu na rynku Forex Inwestor powinien dogłębnie przeanalizować swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia, a także apetyt na ryzyko. Istnieje możliwość, że Inwestor poniesie stratę części lub całości swojego depozytu początkowego i dlatego nie powinien on inwestować pieniędzy, na których stratę go nie stać. Inwestor powinien być w pełni świadomy całego ryzyka jakie towarzyszy inwestowaniu na rynku Forex i w przypadku posiadania jakichkolwiek wątpliwości powinien skonsultować je z niezależnym doradcą finansowym.

FxCraft oferuje usługi programistyczne, a nie doradztwo inwestycyjne. Celem naszej pracy jest zautomatyzowanie systemu transakcyjnego zgodnie z podaną przez klienta specyfikacją. FxCraft nie oferuje gotowych automatycznych systemów transakcyjnych ani wskazówek dotyczących tworzenia skutecznych systemów transakcyjnych.

FxCraft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody dowolnego rodzaju, włączając wszelkie bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe szkody, poniesione przez Inwestora w trakcie użytkowania systemu transakcyjnego lub produktu napisanego przez FxCraft. Dlatego też zalecamy dogłębne przetestowanie i zapoznanie się z napisanym przez FxCraft systemem transakcyjnym lub produktem na koncie DEMO, zanim zaczniemy używać go na rachunku rzeczywistym.

  • Facebook