FxCraft PL Zone

FxCraft PL Zone
  • Informuje czy zarabiamy
  • Wskazuje "poziom zerowy"
  • Zwiększa przejrzystość
  • Ułatwia handlowanie
Pobierz i wypróbuj

Wskaźnik liczy średni (ważony lotami) kurs otwarcia aktywnych pozycji, a następnie wykreśla kolorowy pas od wyliczonego średniego kursu do kursu bieżącego, kolorując ten pas odpowiednio na zielono lub czerwono, gdy z bieżących pozycji odnosimy zysk lub stratę.

Wskaźnik FxCraft profit/loss zonew założeniu ma umożliwiać szybką identyfikację sytuacji oraz łatwe określanie kursu, przy którym otwarte pozycje „wyjdą na plus”.

 

Licencja FxCraft PL Zone

Instalacja i konfiguracja  

Instalacja: Wskaźnik umieszczamy w podkatalogu /experts/indicators katalogu MetaTradera.

Opis parametrów:

  • zoneProfitColor – kolor strefy zysku.
  • zoneLossColor – kolor strefy straty.
  • useCommissionsAndSwaps – określa czy wskaźnik ma brać pod uwagę prowizje oraz Swapy.

Podziel się ze znajomymi:

  • Facebook