FxCraft Price Ladder

FxCraft Price Ladder
 • Przejrzysty dostęp do drabinki zleceń
 • Wygodne zarzadżanie jednym kliknięciem
 • Skumulowany volumen
 • Rozbudowana funkcjonalność
Pobierz i wypróbuj
Kup licencję

FxCraft Price Ladder to funkcjonalne i wygodne narzędzie typu DOM (Depth Of Market) do ręcznego handlowania na platformie JForex (Dukascopy). Przejrzyście obrazuje dostęną na platformie JForex drabinkę zleceń.

FxCraft Price LadderProdukt bardzo usprawnia oraz przyspiesza wykonywanie wielu standardowych akcji, które normalnie zabierają nam często jakże niezbędny czas i narażają nas na pomyłki.

Znakomicie nadaje się do dynamicznego scalpingu, jak i też do tradycyjnego day-tradingu. Narzędzie powstało na bazie Luktom Price Ladder.

Licencja FxCraft Price Ladder

Cechy produktu  

 • Łatwe ustawianie parametrów dla otwieranych pozycji i zleceń.
 • Wizualna prezentacja wolumenów dostępnych na rynku. Pokazany jest zarówno wolumen z dostępnej w Dukascopy drabinki zleceń, ale także skumulowany wolumen z podziałem na stronę Ask i Bid z wybranego okresu. Paski reprezentujące wolumen są wyskalowane względem maksymalnej wartości wolumenu z bid i ask.
 • Umożliwia handlowanie poprzez jedno kliknięcie myszą (zlecenia @Market oraz oczekujące). Aby otworzyć zlecenie klikamy klawisz SELL MKT(BUY MKT). Aby ustawić zlecenie oczekujące sprzedaży (kupna) klikamy lewym klawiszem myszki na pierwszą (ostatnią) kolumnę drabinki na poziomie ceny jakiej chcemy otworzyć zlecenie. Aplikacja automatycznie wykrywa jakiego typu ma być zlecenie oczekujące (STOP lub LIMIT) w zależności od położenia obecnej ceny względem wybranej ceny.
 • Automatycznie ustawiane stop loss oraz take profit na wybranych poziomach. Wartosć stop loss oraz take profit należy podać w pipsach. Ponadto istnieje możliwość wyłączenia powyższych opcji niezależnie.
 • Dynamicznie wyliczana wielkość pozycji. Wielość pozycji wyliczana jest na podstawie procenta kapitału, który dopuszczamy jako maksymalną stratę, zadanej wartości stop loss oraz pobieranej prowizji według wzoru: (Balance*Risk-commission)/(SL*PipValue). Wielkość pozycji jest obliczana i wypisywana w polu „Amount” po kliknięciu klawisza „calc” lub przy kliknięciu klawisza SELL MKT/BUY MKT. Aby wyłączyć tę opcję i grać stałą wielkością pozycji odznaczamy pole „Risk”.
 • Do każdej pozycji możliwość ustawienia Slippage.
 • Otwieranie pozycji pod warunkiem, że spread nie jest za duży. W polu „Max spread” ustalamy maksymalny spread, przy którym pozycja zostanie otwarta.
 • Zamykanie pozycji jednym kliknięciem. Mamy możliwość zamknięcia wszystkich otwartych krótkich(długich) pozycji klawiszem „x” po lewej stronie („x” po prawej stronie) drabinki. Zamknięcie wszystkich oczekujących krótkich(długich) pozycji klawiszem „c” po lewej (prawej) stronie drabinki. Zamknięcie wszystkich pozycji (krótkich, długich, otwartych i oczekujących) klawiszem „CLOSE ALL”.
 • Szybkie składanie zleceń. Jeśli opcja ‚One Click’ jest oznaczona to aplikacja nie pyta się o potwierdzenie wykonywania operacji składania zleceń oczekujących, anulowania zleceń, stop loss, take profit i zamykania pozycji.
 • Ilość otwartych pozycji z podziałem na krótkie i długie (wyświetlane są bezpośrednio przy klawiszach „SELL MKT” oraz „BUY MKT”).
 • Możliwość zastosowania trailing stop oraz breakeven do otwartych przez program pozycji. Na starcie programu (lub podczas jego pracy klikając prawym klawiszem myszy w strategię i wybierając „Parameters”) możemy ustawić parametry dla trailing stop oraz break even. Dla traling stop ustawiamy ilość pipsów jaką ma zarobić pozycja, aby aktywować traling stop oraz liczbę pipsów oznaczającą na jaką odległość od ceny będzie podciągany stop loss.
 • Sumaryczny zysk/strata („Sum P/L”) w walucie konta oraz obok w nawiasie w pipsach. Jeśli otwarte jest więcej pozycji to wszystkie są brane pod uwagę i ilość zarobionych pipsów oznacza odległość w pipsach od uśrednionego breakEvena. Obie wartości biorą pod uwagę prowizje.
 • Sumaryczna wielkość pozycji („Amount”). Wielkość pozycji dotycząca krótkich pozycji jest ujemna, natomiast dotycząca długich pozycji jest dodatnia. Obok w nawiasie wyświetlana jest ilość wszystkich zleceń otwartych.
 • Wyświetlany jest czas ostatniego ticka.
 • Jeżeli na określonej cenie znajduje się kilka pozycji lub zleceń, jedynie pierwsza z nich wyświetlana jest na drabince. Gdy taka „wielokrotna” pozycja zostanie zamknięta przez kliknięcie prawym klawiszem myszy wówczas aplikacja anuluje/zamknie wszystkie z nich.

Instalacja i konfiguracja  

Pobrany plik programu najwygodniej wgrać do katalogu …/Moje Dokumenty/JForex/Strategies.

Następnie na platformie JForex otwieramy zakładkę Strategii poprzez Narzędzia -> Strategie (Tool -> Strategies).

W zakładce Strategii otwieramy pobrany wcześniej plik programu.

Teraz możemy wystartować FxCraft Price Laddera.

FAQ  

Chciałbym grać na kilku parach walutowych w tym samym czasie. Jak to zrobić?
Należy na platformie JForex w zakładce Strategii otworzyć kilka instancji tego samego produktu (strategii). Wybieramy kilka razy ten sam plik.
Teraz możemy uruchomić każdą z instancji programu osobno, w każdej wybierając inną parę walutową.

Dziennik zmian  

Wersja 1_07:

Pojawiła się nowa funkcjonalność narzędzia – skumulowany wolumen dla danej ceny wyświetlany w nowej kolumnie. Wolumen można podzielić na Ask i Bid lub wyświetlać zsumowany z obu cen. Wyświetlany wolumen jest skumulowany z wybranego przez użytkownika okresu oraz aktualizuje się na bieżąco w czasie rzeczywistym.

Kup licencję na: FxCraft Price Ladder

Rodzaj licencji Cena w PLN
Licencja na 1 miesiąc 40
Licencja na pół roku 200
Licencja na 1 rok 380
Licencja bezterminowa 650
Wersja testowa 0 Pobierz i wypróbuj

Podziel się ze znajomymi:

 • Facebook