FxCraft Pipsometer

FxCraft Pipsometer
 • Liczba otwartych zleceń
 • Stan otwartych pozycji
 • Stan zamkniętych pozycji
 • Zabezpieczona liczba punktów
Pobierz i wypróbuj

FxCraft pipsometer to wskaźnik pokazujący bilans obecnie otwartych pozycji.

FxCraft pipsometer

Wyświetla on informacje takie jak:

 • Liczbę otwartych zleceń long.
 • Liczbę otwartych zleceń short.
 • Sumaryczny stan wszystkich pozycji (w punktach).
 • Zabezpieczoną liczbę punktów (liczba z lewej strony na dole) – czyli liczbę punktów zysku/straty w przypadku realizacji stop lossów, np. jeśli pozycja jest na +70 punktów z trailing stopem na 20 punktów, to zabezpieczona liczba punktów wynosi 50 – tyle właśnie otrzymamy, gdy stop loss zostanie zrealizowany na obecnym poziomie.
 • Zrealizowaną liczbę punktów (liczba z prawej strony na dole) – czyli zysk/strata w punktach z wszystkich zamkniętych w bieżącym dniu pozycji.

Licencja FxCraft Pipsometer

Instalacja i konfiguracja  

Instalacja: Wskaźnik umieszczamy w podkatalogu /experts/indicators katalogu MetaTradera.

Opis parametrów:

 • allSymbols – decyduje czy wyświetla liczby dla pozycji tylko z danego symbolu (allSymbols ustawione na false), czy też dla wszystkich pozycji z wszystkich symboli (allSymbols ustawione na true).
 • position_intelligent – inteligentne dobieranie pozycji na wykresie. Działa, jeśli ma wartość „true”. W przeciwnym przypadku wskaźnik znajduje się w lewym dolnym rogu.
 • rightCollOffset – odstęp prawej kolumny od reszty wskaźnika.
 • colorPositions – kolor wyświetlania ilości otwartych pozycji long i short.
 • colorRest – kolor pozostałych wyświetlanych informacji.

Dziennik zmian  

Wersja 1.1

 • Dodano tryb inteligentny, który ustawia wskaźnik na górze lub na dole, tak aby nie pokrywał się z wykresem.
 • Obsługa brokerów kwotujących do 5 miejsc po przecinku.

Podziel się ze znajomymi:

 • Facebook